Meeting over a clipboard

Kim jesteśmy

Lokalna wiedza, globalny zasięg

Jako jedna z wiodących firm specjalizujących się w zarządzaniu kosztami na świecie, Expense Reduction Analysts jest w stanie optymalizować koszty i zapewnić nowatorskie rozwiązania dla jak najlepszego spełnienia potrzeb Państwa firmy. Uzyskane w ten sposób oszczędności są wynikiem naszej rozległej wiedzy w tym zakresie, profesjonalnych negocjacji z dostawcami, jak również  znajomości branż, sposobów postępowania i niezależnej oceny ich efektywności w odniesieniu do Państwa wymagań. W ciągu całego okresu współpracy z Expense Reduction Analysts zachowują Państwo kontrolę nad naszym przejrzystym procesem zarządzania kosztami.

Większość naszej pracy jest wykonywana poza Państwa biurem. Nasze procesy, zasoby i systemy wymagają minimalnego zaangażowania z Państwa strony.  Monitorujemy wydajność dostawców w ustalonych ramach czasowych pokrywających się z umowami na dostawy w celu upewnienia się, że w okresie tym zostały dotrzymane, a czasem nawet ulepszone wszystkie warunki umów, a tym samym zrealizowane założone wcześniej oszczędności. Podczas całego procesu współpracujemy z Państwem na przejrzystych zasadach, pozwalając Państwu na zachowanie kontroli we wszystkich kluczowych aspektach współpracy.

Jak Pracujemy

ERA_icons_artboarded

Analiza

Przygotowanie raportu o stanie rzeczywistym w wybranych kategoriach kosztów, w których Państwa zdaniem można osiągnąć oszczędności.

ERA_icons_artboarded

Badanie

Prezentacja raportu zawierającego obszary, w których można wygenerować oszczędności, stworzonego na podstawie naszej wiedzy oraz długoletniego doświadczenia na rynku dostawców.

ERA_icons_artboarded

Selekcja i Wdrożenie

Po wybraniu przez Państwa jednej z propozycji, Expense Reduction Analysts pomaga we wdrożeniu procesu oszczędności w firmie.

ERA_icons_artboarded

Monitoring

Expense Reduction Analysts kontroluje faktycznie wygenerowane oszczędności przez kolejne 24 miesiące w formie raportów wdrożenia. Wysokość tych oszczędności stanowi podstawę naszego wynagrodzenia.

Globalna sieć doświadczonych konsultantów

Nasi Konsultanci

To tylko niektórzy z naszych zadowolonych klientów

Oto kilka przykładów tego, co możemy zrobić

filled-arrow-down