OBSŁUGIWANE BRANŻE

Transport i Logistyka

Transport i logistyka stanowią rdzeń łańcucha dostaw. W branży tej znajdują się również usługi transportu naziemnego towarów i pasażerów, usługi kurierskie i pocztowe, jak również magazynowanie i przechowywanie. Zwiększona konkurencyjność oraz niższe marże sprawiają, że efektywne zarządzanie kosztami staje się koniecznością jak nigdy dotąd.

Powiązane studium przypadku

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client