OBSŁUGIWANE BRANŻE

Bankowość i Usługi Finansowe

Na przemysł usług bankowych i finansowych składają się banki oraz firmy ubezpieczeniowe i inwestycyjne. Przedmiotem działania tych organizacji są transakcje pieniężne oraz tworzenie, likwidacja, zakup i sprzedaż aktywów takich jak papiery wartościowe, obligacje i ubezpieczenia.

Powiązane studium przypadku

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client