Jerzy Pęczak

Jerzy-Pęczak

Doradca i Partner Biznesowy

Dzięki mojemu doświadczeniu w zakresie produkcji produktów budowlanych na wielką skalę, zdecydowałem się dołączyć do ERA, aby wspierać średniej wielkości przedsiębiorstwa w osiągnięciu ich pełnego potencjału poprzez redukcję kosztów, a tym samym zwiększeniu zysków.

Moja wiedza specjalistyczna to Efektywność Energetyczna, Utrzymanie Ruchu oraz Zarządzanie Obiektami.

Podczas mojej 20+ kariery zawodowej w środowisku produkcyjnym byłem odpowiedzialny za produkcję i dostawy komponentów oraz wyrobów gotowych na wielką skalę w uzgodnionym czasie i poziomie jakości. Ponadto koncertowałem się na usprawnieniu przepływu materiałowego (Lean), wdrażaniu jakości wbudowanej w proces, adekwatnych wskaźników, usprawnień oraz kultury bezpieczeństwa.

Jako partner ERA, będę się koncentrował się na pozyskiwaniu klientów oraz zarządzaniu relacjami aby zwiększyć ich dochody poprzez redukcję kosztów przy zachowaniu wymaganego poziomu jakości.