OBSŁUGIWANE BRANŻE

Zdrowie i Opieka Społeczna

Sektor zdrowia i opieki społecznej obejmuje szpitale prywatne i publiczne, gabinety lekarskie i dentystyczne, domy opieki społecznej, hospicja oraz wszelkie przedsiębiorstwa oferujące produkty lub usługi związane z leczeniem pacjentów. Jest to jeden z największych i najszybciej rozwijających się przemysłów na świecie. Jednakże sektor ten jest bardzo zależny od inwestycji publicznych, regulacji prawnych oraz etycznych. W naszej populacji, w której proces starzenia się ciągle postępuje, koszty w tej branży mają krytyczne znaczenie.

Powiązane studium przypadku

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client