OBSŁUGIWANE BRANŻE

Organizacje Non-Profit

Nazywane również sektorem wolontariatu, organizacje non-profit (NPO) mogą być publiczne lub prywatne lecz z założenia zaprojektowane są na brak zysku. Celem NPO jest głównie wspieranie społecznych, politycznych lub wspólnotowych potrzeb: kluby sportowe, związki zawodowe, grupy wsparcia, itp. Istnienie tych organizacji zależne jest od opłat członkowskich, darowizn charytatywnych, dotacji czy zwolnień od podatku. 

Powiązane studium przypadku

Brak dostępnych aktualności.
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client