OBSŁUGIWANE BRANŻE

Edukacja

Edukacja obejmuje organizacje publiczne, prywatne i non-profit świadczące usługi szkoleniowe i edukacyjne dla młodzieży i dorosłych (szkoła, uniwersytet, centrum szkoleń zawodowych, itp.). Zabezpieczenie środków finansowych w organizacjach edukacyjnych jest często powiązane z naborem czy wynikami uczących się, dlatego zasadnicze dla ich funkcjonowania jest zarządzanie kosztami.

Powiązane studium przypadku

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client