OBSŁUGIWANE BRANŻE

Budownictwo i Inżynieria

W skład przemysłu budownictwa i inżynierii wchodzą firmy budowlane, instalacje przemysłowe oraz firmy nadzorujące projekty inżynierii lądowej, takie jak zapory wodne, autostrady i mosty. Popyt na usługi z tego sektora związany jest z demografią oraz kondycją gospodarki.

Powiązane studium przypadku

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client