Kategoria kosztowa – Zarządzanie kosztami podróży

Cost Savings Today: Jak definiujesz Zarządzanie kosztami podróży (podkategorie, głowne elementy itp.)?

Alfredo Longo: Koszty podróży to ważna kategoria kosztowa w biznesie. Możemy wyróżnić szereg podkategorii: przeloty, bilety kolejowe, hotele, wynajem pojazdów, opłaty dla agencji podróży. Tutaj zaliczyć możemy koszt limuzyn lub koszt organizowania eventów.

Koszty takie jak restauracje, taxi, opłaty drogowe, opłaty parkingowe, stanowią małą część i nie są brane pod uwagę w analizach.

Gdy zarządzamy projektem – koszty podróży, analizujemy instrukcje kosztów podróży, głównie w celu wzmocnienia funkcji kontrolnych w tym obszarze.

 

CST: Czym jest ta kategoria dla przedsiębiorstw?

A.L.: Na podstawie Annual Global Report and Forecast, publikowanego przez Global Business Travel Association (GBTA), wydatki na podróże służbowe w ostatnich latach rosną. Największy wzrost  następuje w Chinach. Wydatki na te cele w Ameryce i Europie rosną wolniej, co można wiązać z wolniejszym tempem wzrostu. Przyczyny wzrostu tkwią w inwestycjach zagranicznych, otwieraniu nowych rynków w poszukiwaniu tańszych kosztów pracy.

We Włoszech ta kategoria była bardzo istotna dla naszego biznesu, szczególnie z uwagi na nasze przychody. To wynikło z faktu, że u dwóch naszych dużych klientów ze znaczącymi budżetami, znaleźliśmy oszczędności większe od oczekiwanych. Krótko mówiąc, wdrożyliśmy za każdym razem ponad 20% oszczędności.

 

CST: Jak duża jest to kategoria kosztowa w małych i średnich przedsiębiorstwach?

AL.: Aby była interesująca dla naszych analiz, musi mieć roczny budżet ponad 150.000 Euro. Wiele zależy od struktury kosztów. Jeśli dominują międzynarodowe bilety lotnicze, można taki budżet redukować. Jeśli dominują loty krajowe, trudniej jest znaleźć oszczędności.

 

CST: Czy możesz wyróżnić główne elementy do optymalizacji kosztów, gdzie Twoim zdaniem, firmy słabiej sobie radzą?

AL.: Sposób, w jaki firmy dokonują rezerwacji, jest istotny. Jeśli dostępne są dane od agencji podróży, analizy są łatwiejsze. Gdy rezerwacje dokonywane są on-line, bezpośrednio, dane do analiz są trudniejsze do pozyskania.

Przedsiębiorstwa mogą mieć restrykcyjne wewnętrzne zasady dokonywania rezerwacji. Na przykład podróż tylko klasą ekonomiczną, podróż liniami lowcostowymi. Mogą obowiązywać limity na koszty hoteli, ograniczenia odnośnie sieci hotelowych.

Na rynku pojawiają się nowi gracze, na przykład Airbnb, Uber, którzy mogą ale nie muszą być włączani do listy dostawców usług.

 

CST: Kto zwykle decyduje o kosztach podróży w przedsiębiorstwach?

AL.: Zwykle ta kategoria kosztowa jest zarządzana przez działy HR, które tworzą procedury związane z podróżami służbowymi. W mniejszych firmach zwykle nie ma wyznaczonej odpowiedzialności za te koszty, są one rozliczane przez działy finansowe.

Jeśli jest osoba wyznaczona do dokonywania rezerwacji, to zwykle jest to sekretarka zarządu lub właściciela firmy. W innych przypadkach, firmy mogą zlecać te usługi zewnętrznym agencjom, zależnie od typów podróży. Ostatnia opcja to połączenie korzystania z agencji na wybrane usługi oraz dokonywanie rezerwacji samodzielnie na inne usługi.

 

CST: Gdzie i jakie oszczędności mogą być wdrażane?

AL.:  Jeśli rezerwacje dokonywane są „w ostatnim momencie”, firmy płacą wyższe ceny lub są zmuszone do korzystania z klasy biznes zamiast ekonomicznej. Poza biletami lotniczymi, to zdarza się także w przypadku cen biletów kolejowych.

Innym elementem jest korzystanie z tanich biletów lotniczych do portów bardziej odległych od naszego celu podróży. Należy wtedy uwzględniać całkowity koszt podróży, łączne wszystkich elementów. Może się okazać, że droższy bilet lotniczy jest w łącznym rozrachunku tańszy.

Oszczędności najczęściej identyfikujemy na lotach międzynarodowych, umowach z liniami lotniczymi, umowach z wypożyczalniami samochodów, sieciami hotelowymi. Oczywiście, negocjacje z agencjami podróży są ważne, tak jak ważna jest unifikacja zasad dokonywania rezerwacji w firmach.

 

CST: Jak patrzycie na kolejne lata biznesu?

AL.: Według danych z raportu GBTA, niepewność geopolityczna i ekonomiczna (rynki finansowe, rynki wschodzące, czynniki takie jak Brexit), będą wymuszały na osobach odpowiedzialnych za koszty podróży stałą adaptację do zmieniających się warunków. Niestabilność sytuacji rynkowych będzie wymuszała dokładniejsze planowanie i przewidywanie.

 

Alfredo Longo ma za sobą lata doświadczeń w obszarze Planowania Strategicznego oraz w obszarze Kontroli w Sprzedaży i Marketingu w międzynarodowych firmach z obszaru FMCG, jak Caffe Kimbo czy Johnson & Johnson.

Przez 11 lat pracował jako konsultant w Accenture, gdzie skupiał się na projektach dla rynku motoryzacyjnego. Świadczył usługi dla producentów oraz dealerów samochodów.

W pracy w Expense Reduction Analysts, Alfredo skupia się na obszarach rozwoju biznesu i zarządzania projektami, jednocześnie jest ekspertem w kategorii kosztów podróży (loty, podróże kolejowe, hotele).

Alfredo jest z ekonomistą, ukończył studia podyplomowe z Total Quality and Management Processes

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client